Даршилсан бүтээгдэхүүний зах зээл

Манай улсын хувьд даршилсан болон нөөшилсөн хүнсний ногоо, жимсний импортын хэмжээ болон дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ сүүлийн 5 жилийн турш тогтмол өсөж байгаа бөгөөд нийт зах зээлийн 23 хувийг дотоодын үйлдвэрлэл, 77 хувийг импортын бүтээгдэхүүн эзэлж байна.

Цааш унших